آبرو . فلاشینگ

70

فلاشینگ وآبرو

فلاشینگ و تریم‌ها محصورکننده‌هایی از جنس ورق فلزی خمکاری شده می‌باشند که بامقاومت بالا در برابر شرایط جوی مختلف آب‌وهوایی و همچنین‌ظاهری‌ تمیز‌و‌ یکدست‌باگوشه‌ها و انشعابات ساختمان طراحی شده اند.

تمامی فلاشینگ‌ها و تریم‌های مورد نیاز بنابر احتیاجات هرساختمان توسط شرکت پیشرو صنعت سرد خزر ارائه داده می‌شود.

ما همچنین آبرو لبه بامی، ناودانی و تمام لوازم جانبی مورد نیازی که به عملکرد، استحکام، تکمیل و افزایش کیفیت ظاهری ساختمان‌کمک میکند را ارائه می دهیم.