سوله سردخانه

سوله سردخانه چیست؟

سوله سردخانه چیست؟ سوله‌های سردخانه برای نگهداری طولانی مدت مواد غذایی به کار می‌روند زیرا مواد غذایی فساد پذیر می‌باشند و با توجه به نوع مواد غذایی بعد از یک یا چند روز دیگر قابل خوردن نیستند و فاسد می‌شوند. دلیل اینکه مواد غذایی فاسد می‌شوند انواع میکروب، باکتری، کپک و سایر موجودات ذره‌بینی هستند […]
ادامه مطلب